Category: Nhân sự sự kiện

Cung cấp nhân sự sự kiện chuyên nghiệp như PG. PB, lễ tân, chứ hề, người chỉnh âm thanh, ánh sáng, giáo viên dạy nhảy, ca sĩ, ban nhạc